• Om företaget

Ett åkeri med bred verksamhet

Älmestad Kvarn & Transport AB (ÄKTAB Transport AB) ägs och drivs av Ronny Bengtsson, som startade sin åkeriverksamhet 1980, vid 22 års ålder. De första åren drevs företaget som ett enmansföretag, 1985 anställdes sedan den första chauffören. 1988 ombildades företaget till AB

1989 investerade åkeriet i ytterligare ett ekipage samtidigt som verksamheten breddades med bulktransporter. Idag är vi ca 50 heltidsanställda varav ca 30 st kör och hanterar våra fordon . Vi har även ca 70 fast inlejda fordon av blandad typ från fristående Åkerier, detta gör oss mycket flexibla, samt borgar för god kvalitet med stora temporära resurser.

Idag servar vi flera av de största uppdragsgivarna av transporter i Sverige, en av de är Lantmännen lantbruks hela kedja med att vi kör ut gödning och utsäde till vår och höstbruk, hämtar spannmål efter skörden och till slut kör ut foder till lantbrukarna. Detta sker i väl sammansvetsade logistiksystem med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi breddar hela tiden vårt uppdrag med nya kunder i passande nischer

Kontakta oss

Älmestads Kvarn & Transport AB

Svarvaregatan 17
523 90 Ulricehamn

Organisationsnummer

556341-6808

Växel nummer

Telefon: 010-550 97 70
Öppettider: 07:00-17:00

Vi samarbetar med SWTL gällande service och försäljning av påhängstruckar.