Boka transport

Älmestads Kvarn & Transport transporterar alla förekommande lantbruksförnödenheter i bulk och tipp såväl som i förpackad form. Våra transportuppdrag består även av transporter av förädlade biobränslen i bulk och säck. Vi utför även ändra typer av transporter

Våra bilar trafikerar regelbundet i princip alla förekommande orter från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi utför även transporter i mindre skala i Norge och Danmark.

Orderhantering och transportupplägg sköter vi själva genom egna transportledare. Vi använder oss av WinTL som är ett verktyg för transportledare att snabbt och enkelt få en bra överblick över sina uppdrag.

I systemet finns bokningshantering där man enkelt skapar en ny bokning med relevant information såsom last – och lossort, mottagare och littranummer. Bokningssystemet innehåller även register med fordon, linjer och kunder. Där kunden har möjlighet att via nätet lägga in sin transportbokning. Planeringsfunktionen i verktyget ger en bra översikt för transportledaren då du enkelt kan se dagens uppdrag, ännu ej utlagda uppdrag, information om uppdrag uppdelat på land/region samt uppdrag visat per kund.

Kopplingen mellan systemet och chaufför gör det också möjligt att få information gällande uppdrag direkt i fordonets GPS. Systemet kan ta fram och visa orderstatus, skapa återrapporteringar samt sammanställa fakturering och ekonomi.