FLAKTRANSPORTER

FLAKTRANSPORTER

Vi har under många år utfört flaktransporter med krav på snabba och effektiva leveranser. Våra egna och in lejda fordon har till stora delar påhängstruckar, detta för att rationellt kunna lasta och lossa våra fordon till glädje för kunden eller mottagaren

Med våra flaktransporter transporterar vi pellets, foder, gödning, utsäde, plantor, industritransporter, samt byggvaror för bygghandeln, byggnadsplåt, isolering och ventilation till våra kunder runt om i Sverige.