• Hållbara åkerier

Historik

Nätverket bildades redan i slutet av 90-talet i samband med ett lokalt miljöstyrningsprojekt och vi har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001 av Sveriges Åkeriföretag. Från 2004 har vi arbetat med att integrera även arbetsmiljö och trafiksäkerhet i vårt ledningssystem. Anne Udd från Hållbar idé är vår projektledare och bland våra finansiärer finns Vägverket, Västra Götalandsregionen, kommunen och försäkringsbolag.

Vi har blivit bättre

Vi har moderna fordon och kompetenta medarbetare. Vi har koll både på vår egen verksamhet och på omvärlden. Inom nätverket samarbetar vi om utbildningar och personalaktiviteter. Exempel på utbildningar är inom miljöledning, systematiskt arbetsmiljöarbete, hjärt- lungräddning, halkkörning/träning i simulator och sparsam körning. Även årlig YKB-utbildning är inplanerad. Detta för att säkerställa kompetenta förare även i framtiden.

Samarbetet inom ”Hållbara åkerier”

Vi har alla samma grundtanke inom nätverket men vi har alla ett eget unikt ledningssystem. Nätverket ger oss en bred kunskapsbas, unika erfarenheter och goda relationer.

”Hållbara åkerier” är ett nätverk med fem företag som samarbetar i frågor kring miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Vi är med: