Vi har tillsammans med Lantmännen genomfört ett stort antal provblåsningar där olika typer av foder har lossats i olika sammanhang, detta är mycket väl dokumenterat, proven är utförda på foderfabriken i Falkenberg under 2 dagar med chaufförer från både LNT och ÄKTAB vid samtliga prover deltog också MAFA som är silotillverkare

 

Efter sammanställning kan vi konstatera att vi skall förhålla oss till följande regler i samband med lossning av foder

Vid lossning av KRAFT – produkter skall max tryck i bilen vara 1,0 bar, detta pga KRAFT produkterna är porösare och sämre kvalitet på pelletsen samt dess utom grövre pellets diameter.

På övriga foder produkter skall max tillåtet tryck vara 1,2 bar, övriga foder påverkas mindre pga mindre pelletsdiameter sam hållfastare pelletskvalitet

Mjölprodukterna påverkas självklart ännu mindre

 

Det är mycket viktigt att samtliga av oss följer angiven instruktion eftersom det är stort focus internt bland säljare och kunder efter genomförda tester