KVALITETSPOLICY

KVALITETSPOLICY

Älmestad Kvarn & Transport AB är ett rikstäckande bulk- och flaktransportföretag med säte i Ulricehamn och med arbetsställe i Umeå samt Lidköping. Via ett rikstäckande nätverk transporteras gods över hela Sverige och delar av Norden.

Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med senaste teknik och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med hög trafiksäkerhet.

Med hänsyn till företagets ekonomiska resurser, skall vi, arbeta förebyggande, ständigt arbeta med förbättringar, följa gällande lagstiftning, vara behöriga att utföra ADR transporter och väga in konsekvenserna i beslut gällande miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Vi skall bedriva verksamheten i dialog med personal, kunder, leverantörer, transportörer och andra intressenter, så att överenskomna krav kan uppfyllas, miljöpåverkan minskas, olycksfall undviks, kvalitetsbristkostnader minimeras och för att vara en intressant aktör på marknaden.

Ronny Bengtsson
Älmestads Kvarn & Transport AB