MÅNGFALDSPOLICY

MÅNGFALDSPOLICY

Vårt företags mångfalds policy innebär att vi godkänner mänskliga olikheter i fråga om till exempel kön, etnisk härkomst, ålder, funktionshinder, religionstillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Mångfald kan också handla om olika erfarenheter, utbildningar, livsstil, värderingar och familjesituation.

Vi är av uppfattning att olikheter skapar möjligheter och en dynamik som tillför nya perspektiv och ger nya idéer.

Vi agerar kraftfult för att motverka alla former av kränkningar och särbehandlingar bland medarbetare, kunder och leverantörer. Vi är varandras arbetsmiljö. Mångfaldsarbetet drivs av hela företaget och är allas åtagande och ansvar att verka utifrån denna policy.

Företagets Mångfaldspolicy innebär att vi inte utgår från att hetero är norm för alla.

 

Ronny Bengtsson
Älmestad Kvarn & Transport AB