Policy för trafiksäkerhet

Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med senaste teknik och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med hög trafiksäkerhet.

Vi skall även arbeta aktivt för att vart år förbättra oss enlig arbetsmiljölagen och kör och vilotidsförordningen följa upp dessa regelbundet via IDAH samt dokumentera avvikelser i de enskildas chaufförs pärmar samt att chauffören skall bekräfta att han taget del av informationen. Chauffören skall alltid skriva ut remsa från färdskrivaren vid avvikelser.

Policyn gäller för samtliga verksamheter och tjänster som Äktab personal samt transportsäljarens personal utför för Äktab.

Vi skall alltid:

 • Följa lagar och föreskrifter för trafiken.
 • Hålla oss inom skyltad hastighet.
 • Skall alltid använda bilbälte.
 • Anpassa hastigheten till trafiksituationen, såsom väder och trafikrytm.
 • Följa kör- och vilotidsföreskrifter samt de regler som finns.
 • Hålla fordon i ett trafiksäkert och representativt skick.
 • Lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • Respektera gällande viktbestämmelser.
 • Anpassa körstilen för att uppnå minimal bränsleförbrukning.
 • Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.
 • Planera restiden så att det finns god tidsmarginal.
 • Alltid vara alkohol- och drogfria. (se policy för alkohol och droger)
 • Skall alltid använda s.k handsfreeutrustning vid mobiltelefoni under färd.
 • Använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt och därmed inte
  använda funktioner som Fordonsdator, SMS och e-post under färd.

Ulricehamn 2019-02-19
Ronny Bengtsson
Älmestads Kvarn & Transport AB