Transportföretag i Ulricehamn

Vi finns på nedan orter med transportledning, allt för att kunna genomföra effektiv transportledning för våra fordon över hela Sverige.

Ulricehamn

Älmestads Kvarn & Transport AB

Svarvaregatan 17
523 90 Ulricehamn

Kundtjänst: 010-550 97 66
Kontor/växel: 010-550 97 70
Faxnr: 010-550 97 49

Mail: info@aktab.se

Ronny Bengtsson
VD
ronny@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 71
Mobil: 070-535 20 75

Kenneth Wiberg
Ekonomichef
kenneth@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 81
Mobil: 070-535 03 86

Hans Hultén
Operativchef
hans@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 63
Mobil: 070-601 51 91

Jan-Ove Hallin
Kvalitetschef
jan-ove@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 74
Mobil: 070-535 55 98

Sophie Bengtsson
Kundtjänst/ekonomi
sophie@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 84

Malin Gabrielii
kundtjänst/Administration
malin@aktab.se

Yvonne Bengtsson
Lön/administration
yvonne@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 76

Transportledning flaktransporter

Svarsgrupp: 010-550 97 60

Gemensam Mail flak@aktab.se

Agne Johansson
Transportledning Flak Lantbruk
agne@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 72
Mobil: 070-628 03 72

Lennart Manhem
Transportledning Flak Lantbruk
lennart@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 85
Mobil: 070-535 01 47

Pål Dungel
Transportledning Flak
pal@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 73
Mobil: 076-768 03 71

Marlene Andersson
Transportledning Flak
marlene@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 83
Mobil: 0705-35 02 80

Lagerhantering lastning & lossning

Svarsgrupp: 010-550 97 70

Hasse  Johansson
Lagerhantering
hasse@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 78
Mobil: 070-535 02 63

Verkstad

Svarsgrupp 010-550 97 69

Thomas Andersson
Verkstad
thomas.andersson@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 69
Mobil: 070-535 20 03

Peter Dahlström
Verkstad
peter@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 69
Mobil: 070-5350234

Fabian Olesen
Verkstad
fabian@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 69
Mobil: 070-5351224

Tommy Holmström
Hustomte

Ulricehamn

Transportledning bulktransporter

Christer Larsson
Transportledning Bulk
christer@aktab.se

Lidköping

Transportledning av Bulkfordon

Sara Pettersson
Transportledning Bulk
sara@aktab.se

Thomas Andersson
Transportledning Bulk
thomas@aktab.se

Emil Jakobsson
Transportledning Bulk
emil@aktab.se

Umeå

Transportledning av Bulkfordon

Svarsgrupp: 010-550 97 90
Fax nummer: 010-550 97 99

Andreas Mårtensson
Kundkontakt norr / data support
andreas@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 91
Mobil: 070-535 53 83

Martin Lundström
Transportledning Bulk
martin@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 93
Mobil: 070-535 08 17

Diana Sandberg
Transportledning Bulk
diana@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 92
Mobil: 070-535 02 23

Gustav Strömberg
Transportledning Bulk
gustav@aktab.se

Direktnummer: 010-550 97 94
Mobil: 073 06-87-632