OM ÄKTAB

Äktab kör transport och budbilar över hela Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor ligger i Ulricehamn, ett bra logistiskt läge med närhet till Göteborg och Jönköping.

VÅR RESA

Älmestad Kvarn & Transport AB  ägs av VDn och grundaren Ronny Bengtsson med 91% och av Styrelseordföranden Krister Lundgren med 9 %, Ronny Bengtsson, som startade sin åkeriverksamhet 1980, vid 22 års ålder. De första åren drevs företaget som ett enmansföretag, 1985 anställdes sedan den första chauffören. 1988 ombildades företaget till AB

1989 investerade åkeriet i ytterligare ett ekipage samtidigt som verksamheten breddades med bulktransporter. Idag är vi ca 56 heltidsanställda varav ca 35 st kör och hanterar våra fordon . Vi har även ca 85 fast inlejda fordon av blandad typ från fristående Åkerier, detta gör oss mycket flexibla, samt borgar för god kvalitet med stora temporära resurser.

Idag servar vi flera av de största uppdragsgivarna av transporter i Sverige, en av de är Lantmännen lantbruks hela kedja med att vi kör ut gödning och utsäde till vår och höstbruk, hämtar spannmål efter skörden och till slut kör ut foder till lantbrukarna. Detta sker i väl sammansvetsade logistiksystem med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi breddar hela tiden vårt uppdrag med nya kunder i passande nischer.

VÄRDERINGAR

KUNDFOKUS
PÅLITLIGA
MÅLINRIKTADE
VINNA TILLSAMMANS