VERKSTAD

VERKSTAD

Äktab har egen modern verkstad med bemanning för underhåll och reparationer på egna fordon, även servicebil för akut arbete på fältet. Komplett reservdelslager samt fullskalig verkstad för King Lifter påhängstruckar.

Modern lastbilstvätt med rening och återvinning av tvättvatten för bästa miljöeffekt.